Strona główna / Autorzy
Prof. Michael Behe

Jest profesorem nauk biologicznych na Uniwersytecie Lehigh w Pensylwanii oraz starszym członkiem Centrum Nauki i Kultury działającym przy amerykańskim think-tanku Discovery Institute. Doktorat w dziedzinie biochemii obronił w 1978 roku na Uniwersytecie Pensylwanii.

 

Jego obecne badania skupiają się na rozróżnieniu projektu i naturalnej selekcji w strukturach białkowych. Behe jest autorem ponad czterdziestu artykułów naukowych oraz czterech książek, m.in. Czarna skrzynka Darwina, Granica ewolucji oraz Dewolucja, w których pokazuje, że powstanie organizmów żywych na poziomie molekularnym najlepiej wyjaśnia się poprzez odwołanie do inteligentnego projektu. Książki Behego doczekały się recenzji w “New York Times”, “Nature”, “Philosophy of Science” i innych wiodących periodykach. Czarna skrzynka Darwina sprzedała się w przeszło 250 tys. egzemplarzach i otrzymała ponad sto recenzji na całym świecie. Zarówno National Review jak i World Magazine nadały jej miano jednej ze stu najważniejszych książek dwudziestego wieku. Behe wygłosił okolicznościowe wykłady i wziął udział w debatach na wielu wiodących uniwersytetach Północnej Ameryki i Wielkiej Brytanii.

Prof. Richard Sternberg

Jest biologiem ewolucyjnym specjalizującym się w badaniach relacji genów do homologii morfologicznych, a także natury informacji zawartej w genomach. Posiada doktorat z biologii molekularnej uzyskany na Międzynarodowym Uniwersytecie Florydy, a także doktorat w dziedzinie teorii systemów (biologii teoretycznej) z Uniwersytetu Binghamton.

 

W latach 2001-2007 pracował w Narodowym Centrum Informacji Biotechnologicznej oraz jako asystent naukowy w Narodowym Muzeum Historii Naturalnej Smithsonian. Obecnie pracuje w Instytucie Biologicznym (Biologic Institute) sponsorowanym przez Discovery Institute oraz jest współpracownikiem Narodowego Muzeum Historii Naturalnej. W latach 2001-2004 był redaktorem naczelnym “Proceedings of the Biological Society of Washington” („Zeszytów Waszyngtońskiego Towarzystwa Biologicznego”) oraz współredaktorem „International Journal of General Systems”. W 1999 roku wykładał gościnnie na Northern Michigan University a w latach 1999-2001 odbył stypendium podoktorskie na Wydziale Zoologii Bezkręgowców Narodowego Muzeum Historii Naturalnej.

 

Był laureatem stypendiów podoktorskich Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) i Narodowego Muzeum Historii Naturalnej. Publikował recenzowane artykuły w pismach takich jak “Genetica”, “Evolutionary Theory”, “Journal of Comparative Biology”, “Crustacean Research”, “Journal of Natural History”, “Journal of Morphology”, “Journal of Biological Systems”, oraz w “Rocznikach Nowojorskiej Akademii Nauk”.

Prof. Günter Bechly

Urodzony w 1963 roku, jest niemieckim paleontologiem, starszym członkiem Centrum Nauki i Kultury przy Discovery Institute, pracownikiem naukowym w Instytucie Biologicznym (Biologic Institute) z siedzibą w Redmond (USA) oraz dyrektorem Zentrum für BioKomplexität & NaturTeleologie.

 

Jego badania skupiają się na zapisie kopalnym owadów (jest światowym liderem badań w zakresie ważek kopalnych), nieciągłościach w historii życia oraz problemie upływu czasu w ewolucji. Uzyskał stopień magistra a następnie doktora (summa cum laude) w naukach o ziemi na Uniwersytecie Eberhard Karls w Tybindze. W latach 1999-2016 piastował stanowisko kuratora działu owadów kopalnych w Muzeum Historii Naturalnej w Stuttgarcie. Wykładał również systematykę i filogenezę owadów na Uniwersytecie Hohenheim. Jest autorem i współautorem około 160 prac naukowych włączając książkę wydaną przez Uniwersytet w Cambridge oraz popularną książkę o ewolucji. Odkrył i nazwał ponad 180 gatunków a 11 grup biologicznych zostało nazwane jego imieniem. Był redaktorem pięciu pism naukowych oraz organizatorem pięciu dużych wystaw poświęconych historii ziemi i ewolucji włączając największą w Niemczech wystawę zorganizowaną z okazji roku darwinowskiego 2009.

 

Badania Bechlego wzbudziły szerokie zainteresowanie krajowych i międzynarodowych mediów (m.in.  BBC, Scientific American i National Geographic), zwłaszcza odkrycie nowego rzędu owadów Coxoplectoptera. Często pojawiał się w niemieckiej telewizji, radiu i prasie oraz służył jako doradca naukowy w trzech produkcjach BBC dotyczących historii naturalnej. Obecnie mieszka z żoną i dwoma synami w Austrii.

Prof. Guillermo Gonzalez

Jest starszym członkiem Centrum Nauki i Kultury przy Discovery Institute. Doktorat w dziedzinie astronomii uzyskał w 1993 roku na Uniwersytecie Waszyngtońskim (University of Washington). Odbył stypendia podoktorskie na Uniwersytecie Teksańskim (University of Texas) w Austin oraz Uniwersytecie Waszyngtońskim. Był laureatem nagród, grantów i stypendiów instytucji takich jak NASA, Uniwersytet Waszyngtoński, Fundacja Templetona, Towarzystwo Naukowe Sigma Xi oraz Narodowa Fundacja Naukowa (National Science Foundation).

 

Gonzalez ma duże doświadczenie w pozyskiwaniu i analizowaniu danych z obserwatoriów naziemnych. Pracował m.in. w Obserwatorium McDonalda, Obserwatorium Apache Point oraz Cerro Tololo Interamerican Observatory. Jest światowej klasy ekspertem w dziedzinie astrofizycznych wymagań dla zamieszkania kosmosu oraz współtwórcą koncepcji Galactic Habitable Zone (Zamieszkiwalnej Strefy Galaktycznej), która w 2001 roku trafiła na okładkę „Scientific American”. Astronomowie i astrobiologowie na całym świecie prowadzą badania w oparciu o jego prace dotyczące gwiazd-gospodarzy dla egzoplanet, Zamieszkiwalnej Strefy Galaktycznej oraz czerwonych gigantów. Gonzalez opublikował niemal 70 recenzowanych artykułów w pismach takich jak “The Astrophysical Journal”, “The Astronomical Journal”, “Astronomy and Astrophysics”, “Icarus” oraz “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”. Jest także współautorem specjalistycznego podręcznika akademickiego dla studentów astronomii “Obsevational Astronomy”.

 

W roku 2004 wydał wraz Jay W. Richardsem książkę „Wyjątkowa Planeta. Dlaczego nasze położenie w kosmosie umożliwia odkrycia naukowe?”/

Dr Rômulo Machado

Jest biologiem ewolucyjnym. Stopnie bakałarza nauk biologicznych i magistra ekologii uzyskał na Uniwersytecie Federalnym Minas Gerais w Brazylii. Następnie studiował na Oksfordzie, gdzie uzyskał doktorat. Badania doktora Machado dotyczą przede wszystkim mechanizmów darwinistycznych, zwłaszcza dynamiki czasowej selekcji seksualnej.

Dr Michał Chaberek OP

Jest dominikaninem, doktorem teologii fundamentalnej. W 2011 roku obronił doktorat na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2012-2013 odbył stypendium podoktorskie w Discovery Institute w Seattle. Zajmuje się dialogiem wiary i nauki, filozofią tomistyczną, teorią inteligentnego projektu oraz historią teologii nowożytnej, zwłaszcza nauczaniem Kościoła o ewolucji. Opublikował 30 artykułów naukowych i sześć książek, m.in. „Kościół a ewolucja” (2012), z Tomaszem Rowińskim „Stworzenie czy ewolucja? Dylemat katolika” (2014), „Św. Tomasz z Akwinu a ewolucja” (2018). Jest tłumaczem pierwszego polskiego wydania wczesnych dekretów Papieskiej Komisji Biblijnej. Publikował m.in. w „Do Rzeczy”, „Frondzie”, „Christianitas”, „Gościu Niedzielnym”. Obecnie współpracuje z Fundacją En Arche.

1-6