Strona główna / Nauki przyrodnicze
Zapraszamy na konferencję: „Wiara i nauka w dobie sekularyzacji. Powrót hipotezy Boga” To już niedługo, bowiem od 3 do 4 czerwca 2024 roku na Zamku Królewskim w Niepołomicach spotykamy się, aby zgłębiać fascynujący świat relacji pomiędzy tym, co nadprzyrodzone, a tym, co dane jest poznawać naszym zmysłom. Nasza konferencja jest wydarzeniem unikalnym, ponieważ zapraszamy naukowców, którzy są wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach a jednocześnie bezkompromisowo wyznają wiarę w Chrystusa. W tym roku dzięki wysiłkowi organizatorów: Stowarzyszenia Im. Ks. Piotra Skargi z Krakowa, Instytutowi Steno Wiara i Nauka oraz Amerykańskiemu Discovery Institute będziemy mogli gościć w podkrakowskich Niepołomicach fizyka, biologa, filozofa i teologa.
Czy teoria ewolucji jest do pogodzenia z Pismem Świętym i Tradycją Kościoła? Na to pytanie odpowiedział o. dr Michał Chaberek OP. Z kolei inni prelegenci – reprezentujący międzynarodowy świat nauki – dowodzili, że teoria ta jest nie do pogodzenia z aktualnym stanem wiedzy biologicznej czy ustaleniami paleontologicznymi! Przedstawiamy relację z drugiego dnia konferencji Wiara i nauka w dobie sekularyzacji. Inteligentny projekt – ewolucja – stworzenie.
Zobacz relację z konferencji "Wiara i nauka w dobie sekularyzacji", która odbyła się w dniach 1-3 czerwca 2023 w podkrakowskich Niepołomicach.
Czy w momencie, gdy wyodrębniono DNA darwiniści utracili argumenty przemawiające za ich teorią? Czy ich poglądy stały się jedynie aksjomatem przyjętym z powodów bardziej światopoglądowych niż naukowych, a w świetle nowych badań są nie do udowodnienia? Czy ostateczne przyjęcie przez współczesną naukę koncepcji inteligentnego projektu jest nieuniknione? Na te pytania odpowiadali uczestnicy trzeciego dnia konferencji Wiara i nauka w dobie sekularyzacji. Inteligentny projekt – ewolucja – stworzenie.
Badania i rozważania naukowe doprowadzają do przekonania, że świat i życie nie powstały bez celowego zamysłu – podkreślali uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Wiara i nauka w dobie sekularyzacji: Inteligentny projekt – ewolucja – stworzenie”. Rozpoczęła się ona w salach Zamku Królewskiego w Niepołomicach.
To jeden z wykładów wygłoszonych podczas międzynarodowej konferencji naukowej "Wiara i nauka w dobie sekularyzacji", która odbyła się w czerwcu 2023 r. w podkrakowskich Niepołomicach. Prelegent, czyli ojciec dr Michał Chaberek OP zwraca uwagę m.in. na relację pomiędzy Pismem Świętym a teorią ewolucji Darwina oraz na niespójności w tej drugiej, których nie można zignorować, zarówno z perspektywy świeckiej, jak i z punktu widzenia wiary.
#Nauka  
Człowiek - wynik ślepego przypadku czy zamysłu Bożego? Media polskie skąpo donoszą o sporze toczącym się między zwolennikami tzw. teorii inteligentnego projektu (Inteligent Design) a obrońcami neodarwinizmu. A tymczasem idzie o podstawowe zasady. O obalenie panoszącego się blisko od 150 lat we wszystkich sferach życia ewolucjonizmu (źródła wszelkiej poprawności), uzurpującego sobie prawo do twierdzenia, jakoby naukowo zostało udowodnione, że Boga nie ma.
Great speach of prof. Michael Behe from Discovery Institute. Why it is not a good idea to take as a scientific claim that Darwin's evolution can explain the beginning of life at Earth. Just listen to his story❗
Teoria ewolucji Karola Darwina – modyfikowana na przestrzeni lat i funkcjonująca obecnie jako neodarwinizm – sugeruje, że ta czy inna cecha, nawet moralność, powstały w wyniku bezrozumnych oraz przypadkowych procesów ewolucyjnych, takich jak selekcja naturalna, przypadkowe mutacje i walka o byt. Jedną z konsekwencji tej koncepcji jest zredukowanie innych dziedzin nauki, zwłaszcza humanistycznych, do stosunkowo prostych zasad naturalistycznych, za pomocą których rzekomo można wyjaśniać złożoną rzeczywistość.
Co rusz można się spotkać w mediach głównego nurtu – skrzętnie pilnujących, by stale potwierdzać „prawdziwość” teorii ewolucji – że organizmy, w tym człowiek, poszczególne cechy, a nawet moralność powstały w wyniku niezaplanowanych, bezrozumnych i przypadkowych procesów ewolucyjnych. Ten neodarwinowski dogmat, opierający się na selekcji naturalnej, przypadkowych mutacjach i walce o byt, został oficjalnie zakwestionowany przez najstarsze towarzystwo naukowe na świecie.
W 1846 roku papież Pius IX w encyklice „Qui Pluribus” poświęconej ówczesnym błędom i sposobom ich zapobiegania, potępił między innymi fideizm. Wskazał też, jak należy podchodzić do kwestii sporu wiary i nauki. Jest to o tyle istotne, że także dzisiaj panuje w tej sferze ogromne zamieszanie, i to powodowane przez samych katolików.
1-11  
 
PARTNERZY SERWISU
 
 
WESPRZYJ NAS
 
Wesprzyj Wiarę i Naukę !
Polacy potrzebują prawdy !


Nasz serwis to ewenement w skali kraju. Publikujemy
prace naukowe, opinie i relacje z wydarzeń ogniskujących
się wokół problematyki stworzenia świata
i teorii ewolucji. Twoje wsparcie wykorzystujemy
w pełni na rozwój i promocję serwisu

WiaraiNauka.pl.

Jaką kwotą możesz nas wesprzeć?

 

 

 

Dopomóż nam już teraz do utrzymania i rozwoju serwisu,

który propaguje niezależne badania naukowe i publicystykę

łączącą świat nauki i sferę wiary.

WSPIERAM KWOTĄ